Photoscap ตอนแต่งภาพแบบกลุ่ม : การทำงานก็คล้ายๆกับแต่งภาพครับแค่เปลี่ยนหน้าต่างมุมมองไปนิดหน่อย โดยมีเมนูสำคัญดังนีครับ


หมายเลข1: เป็นเมนูสำหรับหรับเพิ่มรูป บันทึกรูปทั้งหมดที่แก้ไข หรือจะบันทึกเฉพาะรูปที่แก้ไขอยู่ ณ ปัจจุบัน
หมายเลข2: แสดงรูปทั้งหมดที่กำลังจะแก้ไข หรือรูปที่เพิ่มเข้ามาเพื่อแก้ไข
หมายเลข3:แท็บเมนูต่างๆสำหรับใช้ในการแก้ไขโดยจะมีอยู่ 3 แท็บด้วยกัน คือ หน้าหลัก ฟิลเตอร์และเพิ่มวัตถุ
หมายเลข4: เป็นเมนูที่ใช้ในการบันทึกค่าต้นแบบที่ได้ทำไว้ หรือว่าจะเปิดต้นแบบที่ได้บันทึกไว้มาทำงาน เพราะเนื่องจากว่าในการทำงานในแต่ละครั้งอาจได้ภาพที่ออกมาแตกต่างกันไป หรือถ้าครั้งนี้ออกแบบไว้แล้วถูกใจก็สามารถที่จะบันทึกเก็บไว้ได้เพื่อให้รวดเร็วในการเปิดภาพมาแต่งในภายหลังได้

ทดลองใช้งานนะครับ
  • แท็บหน้าหลัก ก็ทำการเลือก รูปแบบทำการเลือกกรอบที่โปรแกรมเตียมไว้ให้ซึ่งผมเลือกเป็นแบบ Note 1 ผลที่ได้
  • แท็บฟิลเตอร์ ปรับให้ภาพเหมือนฟิมล์โดยเลือกเป็นฟิมล์รีเวอร์แซล
  • แท็บเพิ่มวัตถุ สามารถเพิ่มข้อความกับเพิ่มรูปเข้าไปอีกได้แต่ในทีนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรจากนั้นก็ทำการกดปุ่ม แปลงภาพทั้งหมดโปรแกรมก็จะถามที่อยู่ปลายทางที่จะบันทึก สามารถที่จะกำหนดชื่อที่จะบันทึกและกำหนดคุณภาพของภาพที่จะบันทึก เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มบันทึก รอจนโปรแกรมประมวลผลเสร็จ


โปรแกรมก็จะทำการบันทึกภาพให้เราที่เดียวทั้งหมดซึ่งจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนรูปที่เราทำการแก้ไข
ซึ่งผลที่ได้ก็จะแสดงดังรูปด้านบน

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment