เมนูแสดงภาพ
สำหรับเมนูแสดงภาพ : ใช้สำหรับดูรูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีเมนูการทำงานต่างๆ ดังนี้
หมายเลข 1 : แสดงโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องสามารถเลือกดูรูปได้ที่เมนูนี้
หมายเลข 2 : เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของรูปที่ำกำลังเลือกดู โดยจะบอกขนาดภาพ รายละเอียดภาพ เพิ่มรูปไปยังโฟลเดอร์สุดโปรด รีเฟสรูป เป็นต้น
หมายเลข 3 : เป็นส่วนที่แสดงรูปทั้งหมดที่เลือกดู โดยเมื่อคลิกเลือกรูปในส่วนนี้ก็จะแสดงรายละเอียดในส่วนของหมายเลข2
หมายเลย4 : สำหรับจัดการกับรูปที่แสดงอยู่ในส่วนที่3 เช่น ลบรูปที่เลือก กลับรูป และย่อหน้าต่างแสดงรูปให้เล็กหรือใหญ่ขึ้น

คีย์ลัดในการใช้งาน:
  • Enter : Fullscreen or editor
  • Shift-Enter : Editor
  • Alt-Enter : Fullscreen
  • Ctrl-Enter : Slideshow
  • Del : Delete selected files
  • F5 : Refresh indexes of folders and photos

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment